Wij helpen kinderen die door de lokale
kinderbescherming van de straat zijn gehaald
of uit huis zijn geplaatst en worden
ondergebracht in de opvanghuizen waarmee
wij samenwerken.

    Wij geven therapielessen aan uiteenlopende groepen op diverse locaties in en rondom de stad
    Cochabamba in Bolivia. De kinderen gaan inmiddels weer naar school, maar velen van hen moeten
    daarnaast nog werken om zichzelf en hun broertjes en zusjes in leven te kunnen houden. Wij bieden
    ze een veilige plek, waar ze opnieuw leren vertrouwen. Hier behandelen wij onderwerpen als
    zelfbewustzijn, het herkennen van emoties en seksualiteit.

 


Onze werkwijze heeft haar wortels
in de vaktherapie (voorheen creatieve
therapie), die varieert van dans en muziek
tot poppenspel en kunst en sluit aan op
de belevingswereld van kinderen.

Omdat de kinderen vaak jarenlang
hun emoties hebben onderdrukt, is het
erg lastig voor hen om hun gevoelens
te uiten. Speltherapie is dan ook een
effectief hulpmiddel voor het verwerken
van trauma’s.
Zo wordt bijvoorbeeld
een aanvaring die plaatsvindt tijdens
een spel gebruikt als aanleiding
om een emotie ter
sprake te brengen.


 Ons werk draait om het weerbaar
maken van deze kinderen. We bouwen
aan een vertrouwensband door er altijd
voor ze te zijn, en zijn hier consequent in.

Vaste gezichten van onze lokale
docenten zijn hierbij onmisbaar. Zij
kennen de cultuur en problematiek van
deze kinderen als geen ander en fungeren
als hun rolmodel en vertrouwenspersoon.

Tijdens de therapielessen behandelen we
thema’s als assertiviteit, zelfvertrouwen
en zelfbewustzijn, het herkennen van
emoties, samenwerken en machogedrag. 


 


Naast het verlenen van psychosociale
hulp, werken we ook aan de praktische
vaardigheden van de kinderen. Om ze
voor te bereiden op hun toekomst en te
begeleiden naar een zelfvoorzienend
leven, is het van belang om de kinderen
te laten ontdekken waar hun interesses
en talenten liggen. Hierbij wordt elk
stapje gevierd; grote veranderingen
bestaan immers uit vele kleine!

Bovendien helpt dit bij de ontwikkeling
van hun zelfvertrouwen en op deze
manier creëren ze niet alleen een betere
toekomst voor zichzelf, maar ook voor
hun omgeving.


Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen onze stichting: we investeren namelijk niet alleen
in kinderen en jongeren, maar ook in lokale docenten en sociaal werkers. Onze Boliviaanse trainers
en docenten krijgen wekelijks bijscholing en coaching van Laurie IJzerman (oprichter van Casa)
en lokale therapeuten die ons tijdelijk ondersteunen. Op deze manier dragen we direct bij aan
de lokale werkgelegenheid en kennisdeling!

Onze trainingen zijn enerzijds heel concreet: we bestuderen en ontwikkelen spellen – de basis van
vaktherapie – om te kijken hoe we de kinderen zo goed mogelijk kunnen begeleiden. Aansluitend
onderzoeken we hoe we de energie en aandacht in een groep kunnen vasthouden, hoe we het best
reageren op negatief gedrag en hoe we een les logistiek aanpakken.

Anderzijds gaan we de diepte in op thema’s als misbruik, emoties, grenzen stellen en omgangsvormen.
De achtergrond van de docenten komt daarbij uitgebreid aan bod, omdat hun lessen vaak sterk worden
beïnvloed door hun eigen overtuigingen, opvoeding en trauma’s. Dit heeft als bijkomend resultaat dat
niet alleen de kinderen bij de trainingen gebaat zijn, maar ook de docenten (en hun families) zelf.
 

 
Casa de la Alegrı́a werkt samen met opvanghuizen die door de Boliviaanse
overheid zijn opgericht en worden gerund. Afhankelijk van de situatie waarin
de kinderen verkeren, bieden wij verschillende projecten aan:OMGAAN MET MACHISMO
 

In Bolivia heerst nog een
diepgewortelde machocultuur.
In onze groepslessen besteden
wij hier veel aandacht aan.
“Machismo” leidt ertoe dat veel
kinderen geweld als normaal
beschouwen en meisjes en
vrouwen als objecten worden
gezien. Wij helpen kinderen
om te leren hun grenzen beter
aan te geven.  

STERREN VAN DE STRAAT


Het leven van veel Boliviaanse
kinderen speelt zich af op straat.
Niet alleen om te kunnen bijdragen
aan het gezinsinkomen, maar vaak
ook om te ontsnappen aan huiselijk
geweld. Hierdoor komen kinderen
regelmatig in contact met drugs
en criminaliteit.   


 
OPSTAAN NA MISBRUIK

Voor het verwerken van trauma’s
moeten misbruikte kinderen en
jongeren (opnieuw) leren om hun
emoties te uiten en hun
zelfvertrouwen terug te winnen.
Dit doen ze bij ons onder andere
met speltherapie.  
NA MENSENHANDEL

In Bolivia worden jaarlijks
honderden meisjes uit arme
families ontvoerd, verkocht en
gedwongen om in de prostitutie
te werken. Wij bieden deze
slachtoffers een veilige plek
waar ze opnieuw leren vertrouwen
en helpen ze bij het creëren
van een positief toekomstbeeld.  > Lees meer over de opvanghuizen waar Casa de la Alegría therapielessen aanbiedt

 
 

Als stichting een met ANBI-status
leunen we op diverse fondsen, waaronder
onze trouwe Amigos (vaste donateurs).
Hiermee bekostigen we lesmaterialen en
onze betaalde krachten in Bolivia.
 

Casa de la Alegría is op weg naar
zelfvoorziening: stagebemiddelingsbureau
& talenschool Beyond South America is
onder meer in het leven geroepen om de
financiële duurzaamheid van onze stichting te
vergroten. Neem een kijkje op de website! 

Wil je nóg meer inzicht in onze bezigheden? Bekijk dan hier onze jaarverslagen