Wij helpen kinderen
die door de lokale
kinderbescherming van
de straat zijn gehaald
of uit huis zijn geplaatst
en worden ondergebracht
in de opvanghuizen waar
wij mee samenwerken.

De kinderen gaan inmiddels weer
naar school, maar velen van hen moeten daarnaast nog werken om zichzelf en
hun broertjes en zusjes in leven te kunnen houden. Wij werken met uiteenlopende groepen op diverse locaties in en rondom
de stad Cochabamba in Bolivia.

Wij bieden deze kinderen een veilige
plek, waar ze opnieuw leren vertrouwen.
Hier behandelen we onderwerpen als
zelfbewustzijn, het herkennen van
emoties en seksualiteit.Onze werkwijze heeft haar wortels
in de vaktherapie (voorheen creatieve therapie), die varieert van dans en muziek tot poppenspel en kunst en sluit aan op de belevingswereld van kinderen.

Omdat de kinderen vaak jarenlang hun emoties hebben onderdrukt, is het
erg lastig voor hen om hun gevoelens te uiten. Speltherapie is dan ook een
effectief hulpmiddel voor het verwerken van trauma’s.
Zo wordt bijvoorbeeld een aanvaring die plaatsvindt tijdens
een spel gebruikt als aanleiding om een emotie ter
sprake te brengen.

 
 

Ons werk draait om het weerbaar maken van deze kinderen. We bouwen aan een vertrouwensband door er altijd voor ze te zijn, en zijn hier consequent in.

Vaste gezichten van onze lokale docenten zijn hierbij onmisbaar. Zij kennen de cultuur en problematiek
van deze kinderen als geen ander en fungeren als hun rolmodel en vertrouwenspersoon.

Tijdens de therapielessen behandelen we thema’s als assertiviteit, zelfvertrouwen en zelfbewustzijn, het herkennen van emoties, samenwerken en machogedrag. 

 

     


Naast het verlenen van psychosociale hulp, werken we ook aan de praktische vaardigheden van de kinderen. Om ze voor te bereiden op hun toekomst en te begeleiden naar een zelfvoorzienend leven, is het van belang om de kinderen te laten ontdekken waar hun interesses en talenten liggen. Hierbij wordt elk stapje gevierd; grote veranderingen
bestaan immers uit vele kleine!

Bovendien helpt dit bij de ontwikkeling van hun zelfvertrouwen en op deze manier creëren ze niet alleen een betere toekomst voor zichzelf, maar ook voor hun omgeving.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen onze stichting: we investeren namelijk niet alleen in kinderen en jongeren, maar ook in lokale docenten en sociaal werkers. Onze Boliviaanse trainers en docenten krijgen wekelijks bijscholing en coaching van Laurie IJzerman (oprichter van Casa) en lokale therapeuten die ons tijdelijk ondersteunen. Op deze manier dragen we direct bij aan de lokale werkgelegenheid en kennisdeling!

Onze trainingen zijn enerzijds heel concreet: we bestuderen en ontwikkelen spellen – de basis van vaktherapie – om te kijken hoe we de kinderen zo goed mogelijk kunnen begeleiden. Aansluitend onderzoeken we hoe we de energie en aandacht in een groep kunnen vasthouden, hoe we het best reageren op negatief gedrag en hoe we een les logistiek aanpakken.

Anderzijds gaan we de diepte in op thema’s als misbruik, emoties, grenzen stellen en omgangsvormen. De achtergrond van de docenten komt daarbij uitgebreid aan bod, omdat hun lessen vaak sterk worden beïnvloed door hun eigen overtuigingen, opvoeding en trauma’s. Dit heeft als bijkomend resultaat dat niet alleen de kinderen bij de trainingen gebaat zijn, maar ook de docenten (en hun families) zelf.

 


Casa de la Alegrı́a werkt samen met
opvanghuizen die door de Boliviaanse
overheid zijn opgericht en worden
gerund. Afhankelijk van de situatie
waarin de kinderen verkeren, bieden
wij verschillende projecten aan:OMGAAN MET MACHISMO

In Bolivia heerst nog een
diepgewortelde machocultuur.
In onze groepslessen besteden
wij hier veel aandacht aan.
“Machismo” leidt ertoe dat veel
kinderen geweld als normaal
beschouwen en meisjes en
vrouwen als objecten worden
gezien. Wij helpen kinderen
om te leren hun grenzen beter
aan te geven.  

STERREN VAN DE STRAAT

Het leven van veel Boliviaanse
kinderen speelt zich af op straat.
Niet alleen om te kunnen bijdragen
aan het gezinsinkomen, maar
vaak ook om te ontsnappen aan
huiselijk geweld. Hierdoor komen
kinderen regelmatig in contact
met drugs en criminaliteit.   


 
OPSTAAN NA MISBRUIK

Voor het verwerken van trauma’s
moeten misbruikte kinderen
en jongeren (opnieuw) leren om
hun emoties te uiten en hun
zelfvertrouwen terug te winnen.
Dit doen ze bij ons onder andere
middels speltherapie.  

NA MENSENHANDEL

In Bolivia worden jaarlijks
honderden meisjes uit arme
families ontvoerd, verkocht en
gedwongen om in de prostitutie
te werken. Wij bieden deze
slachtoffers een veilige plek
waar ze opnieuw leren vertrouwen
en helpen ze bij het creëren
van een positief toekomstbeeld.  

> Lees meer
over de opvanghuizen
waar Casa therapielessen aanbiedt

 


 

Als stichting een met ANBI-status
leunen we op diverse fondsen, waaronder
onze trouwe Amigos (vaste donateurs).
Hiermee bekostigen we lesmaterialen en
onze betaalde krachten in Bolivia.
 

Casa de la Alegría is op weg naar
zelfvoorziening: stagebemiddelingsbureau
& talenschool Beyond South America is
onder meer in het leven geroepen om de
financiële duurzaamheid van onze stichting te
vergroten. Neem een kijkje op de website! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wil je nóg meer inzicht in onze
bezigheden? Bekijk dan hier
onze jaarverslagen.