Sipe Sipe


Sipe Sipe biedt onderdak aan ongeveer zestig jongens. De meesten van hen zijn seksueel misbruikt en door de autoriteiten bij hun families weggehaald. Deze jongens hebben een vertekend beeld van seks: geweld lijkt er voor hen namelijk bij te horen. De kans is hierdoor groot dat zij dan later ook seksueel geweld zullen plegen.

Casa de la Alegría geeft hier wekelijks twee groepslessen, één aan jongens van 8 tot 11 jaar en één aan jongeren van 12 tot 15 jaar. We werken met name aan het uiten van emoties – vooral woede – en pakken het machismo aan. Het gedrag van deze jongens is sterk beïnvloed door de Latijns-Amerikaanse machocultuur. Door geïnternaliseerde codes zoals ‘als je zwakte laat zien, ben je geen man’ laten zij hun ware gevoelens niet toe.

De resultaten van de groepslessen in Sipe Sipe zijn na een aantal jaar duidelijk zichtbaar: de jongens tonen minder agressief gedrag, zijn assertiever geworden en hebben hun ideeën over seks bijgesteld. Bovendien merken we dat hun nieuwe inzichten worden doorgegeven aan hun jongere broertjes. Op deze manier doorbreken we de vicieuze cirkel van misbruik en geweld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Corazón Alegre


Corazón Alegre is een schuiladres voor meisjes tussen de 12 en 17 jaar. Zij zijn slachtoffer geweest van mensenhandel; gekocht van of weggehaald bij hun families en vervolgens gedwongen om in de prostitutie te werken.

Veel meisjes hebben te maken gehad met een vorm van hersenspoeling, gezien het feit dat hun pooiers jarenlang hun enige “verzorgers” waren. Ze kampen veelal met psychische problemen zoals PTSS, depressie en borderline. Ons werk hier draait met name om lichaamsbewustwording, omdat de meeste meisjes zichzelf nog altijd als “object” beschouwen. Ze moeten opnieuw leren wat (niet) goed voelt, wat ze (niet) willen.

Na een moeilijke start van zes à zeven maanden – omdat de meisjes aanvankelijk nog het idee hadden beter af te zijn bij hun pooiers – beginnen we inmiddels veranderingen te zien: ze lijken vatbaarder te worden voor onze input, worden assertiever en kunnen beter uitdrukking geven aan hun emoties.


Libertad y Revivir


In Libertad y Revivir wonen kinderen en jongeren die van mensenhandel en prostitutie zijn verlost. Ze hebben jaren van misbruik achter de rug en hierom een uiterst laag zelfbeeld ontwikkeld. Wij streven ernaar dat deze kinderen weerbaar worden en niet terugvallen in de criminaliteit. Lichaamsbewustzijn, assertiviteit en zelfvertrouwen staan dan ook centraal in deze lessen.

Zo krijgen ze langzaam de kracht terug om een andere weg in te slaan en los te komen van de gedachte dat ze beter af waren in hun vorige leefomstandigheden/situatie. Ze ontdekken wat ze waard zijn, welke talenten ze hebben en hoe ze uiteindelijk zelfredzaam kunnen worden.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Casa de los Niños


Casa de los Niños is een uniek project: in 2008 kocht een
Italiaan een groot stuk land in Chiquicollo, een arme wijk van Cochabamba, om er woningen en een school te laten bouwen. Hier kwam plek voor zestig uitermate arme gezinnen. Helaas is deze gemeenschap op de langere termijn een broedplaats van geweld, drugs en criminaliteit gebleken en komen de kinderen hier dus ook al op jonge leeftijd mee in aanraking.

Wij helpen de kinderen hier voor zichzelf opkomen en leren hen op respectvolle wijze nee te zeggen. Hierbij focussen we op zelfbewustzijn, grenzen stellen, en emoties uiten. Ook richten we ons op onderlinge communicatie, samenwerken en vertrouwen. Daarnaast is het geven van seksuele voorlichting hier onmisbaar, aangezien er in de gemeenschap veel tienerzwangerschappen voorkomen.
 
 


Villa Esperanza


Villa Esperanza is een tehuis voor kinderen en hun “tías” (Spaans voor tante, wat in deze context plaatsvervangende ouder betekent). Deze kinderen zijn in het verleden zwaar verwaarloosd of misbruikt en hebben daarom ernstige hechtingsproblemen. Ze hebben moeite met het vertrouwen van mensen en komen vaak in het criminele circuit terecht.

Wij bieden hier twee groepslessen aan, een voor kinderen van 8 tot 12 jaar en een voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Veel kinderen kampen hier met een gebrek aan lichaamsbewustzijn. We werken onder meer aan het (verbaal) uiten van emoties en geven de nieuwe verzorgers/moeders “tía-training”, waarbij we hun problemen op het werk bespreken en praktische workshops organiseren.

Vanwege de grote hechtingsproblematiek boeken we in deze groepen minder snel resultaat dan op onze andere locaties. Wel zien we dat de kinderen steeds beter worden in het uiten van gevoelens en minder moeite hebben met het aangeven van hun grenzen. 


Estrellas de la Calle


Estrellas de la Calle is een dagopvang voor arme kinderen die op straat werken. Hier worden zij onder andere geholpen met hun huiswerk en krijgen ze een warme lunch aangeboden. Deze kinderen komen vaak al op jonge leeftijd in aanraking met geweld en drugs, zowel op straat als in hun woonsituatie. We werken vooral aan het creëren van een kritisch bewustzijn en het stellen van grenzen, wat de kinderen op straat beide hard nodig hebben.

Onze docenten moeten in staat zijn grondig te kijken naar hun eigen perceptie van hoe een kind zou ‘moeten’ zijn gezien deze kinderen geen echte kindertijd hebben gehad. We merken dat ze – juist omdat ze op straat werken – zelfstandiger en assertiever zijn dan hun leeftijdsgenootjes. Ze staan ook meer open voor onze lessen en daarom boeken we relatief snel resultaat. Hierdoor kunnen we daarnaast dan ook ‘volwassen’ thema’s behandelen zoals seksualiteit en relaties.

 

 

Casa de la Amistad


Casa de la Amistad verstrekt maaltijden en onderwijs aan kinderen die met hun moeders in de gevangenis hebben gezeten. Deze kinderen wonen inmiddels bij andere familieleden, maar hun leven wordt nog sterk door hun verleden beïnvloed. Veel van hun moeders zitten vast omdat ze na jarenlange mishandeling hun echtgenoot hebben vermoord. Deze kinderen hebben meerdere onverwerkte trauma’s.

De focus in de lessen ligt hier op huiselijk geweld, omgaan met woede en het stellen van grenzen. We helpen de kinderen een ander perspectief ontwikkelen dat hen uiteindelijk in staat stelt het verleden los te laten. Daarnaast organiseren wij ook activiteiten voor de moeders, voornamelijk op het gebied van impulsbeheersing en zelfvertrouwen. Aansluitend doen we aan talentontwikkeling (een vak leren) met zowel de moeders als de kinderen, waarmee we hun terugkeer in de samenleving vergemakkelijken.

Mede dankzij de stabiliteit van Casa de la Amistad boeken we hier goede resultaten. We zien denkbeelden (bijvoorbeeld ten aanzien van machismo) veranderen, zowel bij jongens als bij meisjes, en merken dat het uiten van emoties steeds gemakkelijker gaat.