Adres: Botermarkt 10, 2011 XM Haarlem
Rek nr: 859.248.550 t.n.v. Stichting Casa de la Alegría
IBAN: NL17SNSB0859248550 – BIC: SNSBNL2A
KvK-nr: 51925362 – Fiscaal nr: 85022891