Projecten

Casa de la Alegría is een organisatie die ‘tweedelijnshulp’ biedt in de vorm van psychische hulpverlening door middel van workshops in spel, theater, muziek, dans en/of kunst. De basisbehoeften van de kinderen en jongeren zoals opvang, voedsel en scholing, wordt door de meeste lokale instanties in Bolivia geregeld. Al gelijk na de oprichting van de stichting werd nauw contact onderhouden met deze organisaties. Er bestaan tot op heden diverse samenwerkingsverbanden zodat de kinderen en jongeren een goede basis hebben om voluit aan een stabielere toekomst te werken.

De samenleving is aan veranderingen onderhevig, ook in Bolivia. Casa de la Alegría heeft in de loop van de tijd het samenwerkingsnetwerk uitgebreid. De belangrijkste verbanden, veelal met opvanghuizen (eerstelijns hulpverlening) worden hieronder kort toegelicht.

Casa de la Amistad

Deze organisatie biedt dagopvang aan kinderen die in een gevangenis in de stad woonden. Door een (recente) wetswijziging is het niet meer mogelijk voor kinderen om bij hun ouders te leven die een gevangenisstraf moeten uitzitten. Agressie en huiselijk geweld zijn thema’s waar deze kinderen veel mee te maken hebben, deze onderwerpen zijn daarom ook belangrijk in onze lessen. We werken inmiddels al zo’n drie jaar samen met Casa de la Amistad en hebben twee stabiele groepen waarin we goede resultaten met deze kinderen behalen. We leren ze inzien dat het anders kan, dat gedrag impact heeft op de situatie, en leren ze vaardigheden om beter met deze situaties om te gaan. We zitten in met deze kinderen in de opvolgfase waarin we onder andere werken aan traumaverwerking en talentontwikkeling: vaardigheden waarmee de kinderen echt verder kunnen komen in hun leven.

Villa Esperanza

In 2015 zijn we op de Villa Esperanza-locatie, vergelijkbaar met een SOS-kinderdorp, gestart. In deze ‘wijk’ staan verschillende huizen waarin per huis zo´n tien kinderen met hun begeleider wonen. De doelgroep bestaat uit kinderen met heftige verledens die voornamelijk problemen hebben met hechting en vertrouwen. Er wordt in Villa Esperanza gewerkt met twee groepen van twaalf kinderen in de leeftijd van 8 tot 10 jaar. De derde groep bestaat uit oudere kinderen en jongeren: zij zijn tussen de 12 en 16 jaar. Er zijn twee docenten die deze groepen begeleiden.

Sipe Sipe

Dit is de naam van een dorp buiten Cochabamba. Casa de la Alegría werkt hier samen met een opvanghuis speciaal voor jongens die uit huis zijn geplaatst na (seksueel) misbruik. Sinds december 2014 bestaat het samenwerkingsverband met de stichting. Er zijn twee groepen voor jonge jongens in de leeftijd van 8-10 jaar. Ook is er een groep voor jongens van tussen de 12 en 14 jaar. Naarmate jongens ouder zijn, worden de problemen waarmee ze kampen complexer. Om deze reden zijn er twee docenten die deze laatstgenoemde groep begeleiden. Binnen de lessen en therapieën die Casa de la Alegría bij Sipe Sipe verzorgt, ligt de basis in het opbouwen van het vertrouwen. Een veilige en stabiele omgeving is hiervoor erg belangrijk. De afgelopen vier jaren heeft de stichting flinke stappen kunnen zetten. Niet alleen het samenwerken onderling is verbeterd, ook kunnen de jongens zich steeds beter concentreren. Hierdoor kan er meer de diepte in worden gegaan.

Cube

Ook is Casa de la Alegría werkzaam in Cube waar kinderen die seksueel misbruikt zijn dagopvang krijgen en hier meestal komen nadat ze weer thuisgeplaatst zijn. De stichting heeft hier twee groepen van twaalf meiden per groep. De groepsleden zijn allemaal in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar oud.

Jireh

Jireh is een christelijke organisatie waar pubers wonen. Deze pubers hebben vooral te maken met hechtingsproblematiek en trauma’s omtrent agressie en geweld. Binnen deze groep van tien pubers is er al veel onderling vertrouwen, waardoor er steeds meer mogelijkheden zijn tot diepgang binnen de therapie.

Córazon Alegre

In dit zogenaamde ´safe house´ is een afgesloten en beveiligd centrum waar uit de mensenhandel ontsnapte meisjes en jongeren van 12 tot 17 jaar opgevangen worden. De eerste hulp aan deze meiden bestaat uit opvang, kalmeren, leren ontspannen en behandelen van bepaalde lichamelijke en psychische klachten (zoals borderline, depressie, PTSS e.d.). Sinds 2017 bestaat de samenwerking tussen deze locatie en Casa de la Alegría. Voor de veiligheid van deze nog steeds door grote menshandelorganisaties bedreigde, kinderen zijn de namen van de organisaties veranderd.

Libertad y reviver

In 2017 is Casa de la Alegría gestart in dit centrum waar ook eerste opvang en hulp wordt aangeboden evenals de mogelijkheid om er een langere periode te verblijven. In het centrum wonen meisjes en jongeren die na te zijn verhandeld, in de prostitutie beland zijn. Hun leeftijdscategorie is van 6 tot 17 jaar. Hun legale proces afwachtend zijn ze onder basisbehandeling van sociaal werkers, psychologen en ons team. Stichting Casa de la Alegría werkt hier nauw samen met de therapeuten van Libertad y reviver. Maatschappelijk bewustzijn, zelf- en lichaamsbewustzijn en traumaverwerking zijn hier van groot belang omdat deze kinderen vaak niet meer kennen dan hun eigen situatie

Overige werkverbanden

Ook worden er tía’s (opvangmoeders) opgeleid die binnen diverse tehuizen de rol op zich nemen van vervangmoeder. In 2017 is Casa de la Alegría gestart met dit initiatief en inmiddels heeft Laurie IJzerman al verschillende tía’s getraind. Omdat deze vrouwen doorgaans te maken hebben met agressieve, getraumatiseerde kinderen en jongeren, zijn trainings- en coachingsessies voor deze tía’s erg belangrijk. De stichting leert hen inzicht te krijgen in de kinderen en hun achtergronden/problematiek, hoe de tía’s zelf gemotiveerd blijven ondanks het pittige gedrag van de kinderen, manieren om geweldloze communicatie stimuleren en hierin consequent te zijn en hoe ze vertrouwen kunnen krijgen van de kinderen en jongeren. Casa de la Alegría hoopt in nog meer opvanghuizen tía’s op te leiden en cursussen te kunnen geven zodat kwetsbare en getraumatiseerde jonge mensen een fijne plek vinden om te aarden en verder te groeien.

Resultaten

Omdat wij werken met sociaal-emotionele ontwikkeling hebben we vaak niet te maken met snel en makkelijk meetbare resultaten, maar met langdurige processen die verschillen van kind tot kind. We houden van alle kinderen een dossier bij, waarin de docenten alle vorderingen en gebeurtenissen noteren.
 
In grote lijnen kunnen we concluderen dat bij sommige thema’s, zoals talentontwikkeling, microsociale capaciteiten (leren luisteren, elkaar respecteren, complimenten geven) en macrosociale capaciteiten (leren samenwerken, vertrouwen en initiatief nemen), snellere en duidelijkere vooruitgang te zien is dan bij andere thema’s. Echter ook hier zijn grote verschillen binnen de groep te zien. Een voorbeeld hiervan zien we bij de microsociale capaciteiten, die de meisjes veel sneller oppikken dan de jongens. De thema’s die te maken hebben met gevoelens, grenzen en assertiviteit vragen veel meer tijd en individuele aandacht. Dit zijn langdurige processen die gepaard gaan met ups en downs, en die per kind heel verschillend zijn. Ondanks dit lagere tempo zien we inmiddels bij alle kinderen verbetering; zelfs de kinderen die amper durfden te vertellen hoe ze heetten, kunnen inmiddels vertellen wat ze in het weekend hebben gedaan. Hoewel dit niet veel lijkt, is dit voor hen een enorme overwinning.
 
Ondanks dat we te maken hebben met langdurige processen zonder snelle resultaten zijn we van mening dat deze manier van aanpak cruciaal is om blijvende resultaten te behalen. We leren kinderen vaardigheden waar ze de rest van hun leven iets aan hebben, en die ze ook kunnen doorgeven aan hun eigen kinderen. Dit is voor ons van groter belang dan snelle resultaten.

Inschrijven nieuwsbrief
Via onderstaande link kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief komt ongeveer één keer per kwartaal uit. Hierin vertellen we over de activiteiten die er zijn ondernomen in Cochabamba, wat de nieuwste ontwikkelingen zijn en hoe het gaat met het project.

E-mail: