Werkwijze

Wij vinden het belangrijk om de kinderen en jongeren in Cochabamba een omgeving te bieden waar ze niet alleen iets leren, maar waar ze ook kunnen ontspannen, lol maken, en even echt kind kunnen zijn. Met dit doel, en de theaterachtergrond van oprichtster Laurie in het achterhoofd, werd besloten om workshops te gaan geven in theater, muziek, kunst en dans, om zo de jongeren op een vrolijke manier serieuze vaardigheden te leren. Wij vinden het enorm belangrijk dat kinderen leren om trots te zijn op zichzelf en op wat ze bereikt hebben. Dit is dan ook een overkoepelend thema in alle workshops.

Kleine stapjes

Om de kinderen en jongeren sociaal en emotioneel sterker te maken hebben wij verschillende doelen gesteld. Voorbeelden hiervan zijn agressiebeheersing, expressie, zelfbewustzijn, samenwerken en zich bewust worden van hun lichaam, dit laatste vooral in de context van seksueel misbruik. Dit zijn zware thema’s, die vragen om kleine stapjes. Het leren samenwerken bijvoorbeeld begint met het doorbreken van de machocultuur. Iets simpels als elkaars hand vasthouden is voor de jongens een enorme opgave, en iets waar echt naartoe gewerkt moet worden. Vervolgens moet er onderling vertrouwen worden opgebouwd, pas hierna kan begonnen worden met leren samenwerken. Dit proces gaat niet snel, maar onze visie is dat we liever de tijd nemen en dingen goed doen, zeker bij deze zwaardere thema’s, dan dat we onze aandacht verdelen over meerdere dingen en ze afraffelen.

Agressie

Tijdens de eerste periode werd snel duidelijk dat agressie een enorm probleem is. Daarom besloten we al vroeg om dit ons eerste hoofddoel te maken. Binnen dit doel willen we de jongeren leren om beter om te gaan met agressie, zowel de agressie in zichzelf als agressie van anderen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de jongeren te leren om zich bewust te worden van agressie; het boze gevoel te herkennen, en het (op tijd) aan te voelen komen. Echter, in de situaties waarin de jongeren zitten is dit vaak niet genoeg, daarom leren we ze ook dat er andere, minder destructieve manieren zijn om met dit gevoel om te gaan. Dit bleek voor veel kinderen een compleet nieuw fenomeen te zijn, en de voorbeelden van de docenten – rennen, schreeuwen of je uitleven op een boksbal of een kussen – werden dan ook met grote verbazing aangehoord. De boksbal is inmiddels een populair alternatief voor veel kinderen, omdat ze zich dan goed maar gecontroleerd uit kunnen leven zonder dat er negatieve consequenties aan vast zitten.

Eigen talent

We vinden het niet alleen belangrijk dat jongeren beter in hun vel komen te zitten en beter met hun gevoelens om leren te gaan, we willen ook dat ze zelf een succesvol leven op kunnen bouwen. Daarom besteden we ook aandacht aan praktische vaardigheden, en proberen we te ontdekken wat hun talenten zijn; wat ze leuk vinden, waar ze goed in zijn. Vervolgens gaan we met ze aan de slag om deze talenten te ontwikkelen. Dit draagt bij aan hun zelfvertrouwen en gevoel van zelfwaarde, iets waar de meeste kinderen een enorm tekort aan hebben, en leert ze trots te zijn op zichzelf. Ook geeft het ontwikkelen van een praktisch talent een kind meer kans om in de toekomst zelf zijn of haar geld te verdienen, en meer zelfvoorzienend te worden. Zo komen sociaal-emotionele ontwikkeling en praktische vaardigheden samen om kinderen verder te helpen.
 
Een goed voorbeeld van hoe deze dingen samen kunnen komen is dat van Dante, een 9-jarige jongen  in ons Buena Vista project. Dante is druk, heeft concentratieproblemen, problemen met agressie, kortom: hij is vrij onhandelbaar. Ook is hij heel lief, maar we konden nooit echt tot hem doordringen, en we vreesden voor zijn toekomst. Maar toen begon Karito met een creatief project. Voor het onderdeel kettingen maken lag er voor ieder kind een stapeltje materialen klaar, en toen Dante binnenkwam nam hij zijn stapeltje en ging in zijn eentje in een hoekje van het lokaal zitten. Daar sorteerde hij zijn kralen, eerst op grootte en toen op kleur, om er vervolgens een ketting van te rijgen. We keken onze ogen uit: een uur lang zat hij geconcentreerd te werken, zelfs zijn vriendjes konden hem niet verleiden tot kattenkwaad. Toen hij klaar was kwam hij het resultaat laten zien. `¿Está bien así señor?’ (is het goed zo meneer?) `!Si está muy bien!’, zei de docent. `Mmmm, nee toch niet´, zei Dante,  ´deze kraal is namelijk groter dan die!!´ Er was dus geen perfecte symmetrie, en ondanks alle positieve reacties op zijn ketting begon hij doodleuk weer opnieuw, net zolang tot de ketting helemaal naar zijn zin was. Na deze middag is Karito vaker met hem gaan zitten, elke keer met een nieuwe stapel kralen, en langzaam maar zeker kwamen er hele gesprekken op gang. Dante is nog steeds erg druk, maar kan zich nu beter uiten, en heeft door alle positieve reacties meer vertrouwen in zichzelf. Hij praat met veel trots en enthousiasme over zijn kettingen, en het plan is dat hij hier in de toekomst ook geld mee kan verdienen en dus inziet dat hij geen criminele dingen hoeft te ondernemen om aan geld te komen. Hij kan trots zijn op zijn vaardigheden en daarmee zelfredzaam worden. Zo zijn het vaak kleine dingen die kinderen een hoop meer zelfvertrouwen kunnen geven, en ze trots kunnen maken op wie ze zijn en wat ze kunnen.

Inschrijven nieuwsbrief
Via onderstaande link kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief komt ongeveer één keer per kwartaal uit. Hierin vertellen we over de activiteiten die er zijn ondernomen in Cochabamba, wat de nieuwste ontwikkelingen zijn en hoe het gaat met het project.

E-mail: