Missie en Visie

Onze missie is om kinderen en jongeren in Cochabamba te helpen bij het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden, omdat ze die vaak niet meekrijgen van thuis. Concreet houdt dit in dat we ze willen helpen  om beter om te gaan met emoties, zoals agressie en wantrouwen, een beter zelfbeeld op te bouwen, hun talenten te ontdekken en zelfverzekerd en zelfstandig hun toekomst tegemoet kunnen gaan.

Lokale realiteit  

Als organisatie met een achtergrond in antropologie en ontwikkelingsstudies is het voor ons van cruciaal belang dat de hulp die wij bieden past in de lokale realiteit. Vaak worden Westerse ideeën over ontwikkelingshulp zonder meer toegepast op niet-Westerse situaties, met als gevolg dat de hulp niet goed aansluit en lang niet zo effectief is als deze zou kunnen zijn. Wij vinden het daarom belangrijk dat de lokale bevolking meedenkt over de hulp die nodig is, en over de manier waarop deze het beste geboden kan worden. Vaak hebben zij een hoop kennis en ervaring, en kunnen zij met enige ondersteuning zelf heel veel bereiken.

Duurzaamheid

Wij vinden het belangrijk om duurzaam te werk te gaan, en de kinderen in de korte tijd dat wij met ze werken vaardigheden te leren waar ze de rest van hun leven iets aan hebben, zonder dat ze afhankelijk worden van onze hulp. Ons belangrijkste doel is daarom om de jongeren vaardigheden te leren waarmee ze emotioneel sterker, zelfstandig en zelfvoorzienend kunnen worden. Op die manier kunnen ze ook zonder ons een beter leven opbouwen, en deze vaardigheden doorgeven aan hun familie en anderen in hun omgeving.

 
Ook vinden wij het belangrijk om te letten op de duurzaamheid binnen de organisatie. Wij hebben er bijvoorbeeld voor gekozen om in Bolivia drie lokale docenten aan te nemen die we een (lokaal) salaris betalen, in plaats van te werken met steeds wisselende Nederlandse vrijwilligers die snel weer weggaan, de taal en cultuur niet kennen, en niet voldoende verstand van zaken hebben. Op deze manier zorgen we voor continuïteit, zowel voor de organisatie als voor de kinderen, en kunnen we werken aan lange termijn doelen. Op de momenten dat wij wel met vrijwilligers in Bolivia werken zijn dat mensen met veel kennis van zaken waarbij het hoofddoel de uitwisseling van kennis is, om de stichting op lange termijn beter te maken.

 
Daarnaast hebben wij in Cochabamba talenschool Juntucha opgericht, en werken wij met Beyond South America, een bedrijf dat stages en vrijwilligerswerk in Zuid-Amerika faciliteert. De winst van beide organisaties gaat rechtstreeks naar de stichting. Op deze manier proberen wij financieel zo zelfstandig mogelijk te zijn, en onze afhankelijkheid van donaties en fondsen te beperken.

 
De meeste doelen die wij hanteren zijn lange termijn doelen. Dit betekent dat het soms lang duurt voor er verbetering te zien is, maar dat deze verbetering dan wel meer blijvend is. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen vaardigheden leren waar ze niet alleen nu mee geholpen zijn, maar waar ze de rest van hun leven iets aan hebben. Meer informatie over ons standpunt hierin is te lezen onder resultaten (onder aan de pagina). Het beloningsbeleid, de financiële verantwoording en een verslag van de uitgeoefende activiteiten over 2018 kunt u onder andere terugvinden in ons jaarverslag.

Jaarverslagen

Hieronder vindt u de jaarverslagen van de afgelopen jaren:
Jaarverslag Casa de la Alegría 2011
Jaarverslag Casa de la Alegría 2012
Jaarverslag Casa de la Alegria 2013
Jaarverslag Casa de la Alegría 2014
Jaarverslag Casa de la Alegría 2015
Jaarverslag Casa de la Alegría 2016
Jaarverslag Casa de la Alegría 2017
Jaarverslag Casa de la Alegría 2018

Inschrijven nieuwsbrief
Via onderstaande link kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief komt ongeveer één keer per kwartaal uit. Hierin vertellen we over de activiteiten die er zijn ondernomen in Cochabamba, wat de nieuwste ontwikkelingen zijn en hoe het gaat met het project.

E-mail: