Over ons

Sociaal-emotionele vaardigheden, talenten en agressie

Door de grote armoede in Cochabamba, Bolivia krijgen kinderen vaak al op jonge leeftijd te maken met agressie, verwaarlozing en geweld. Omdat veel ouders zoveel werken dat er geen tijd overblijft voor de opvoeding, missen veel kinderen de sociaal-emotionele vaardigheden om met deze situaties om te gaan en een succesvol leven op te bouwen. Stichting Casa de la Alegría helpt kinderen en jongeren bij het opbouwen van deze vaardigheden. We doen dit door middel van workshops in theater, kunst, dans en muziek, en bieden de jeugd zo een veilige, ontspannen omgeving waar zij even echt kind kunnen zijn, en vaardigheden kunnen leren om een betere toekomst op te bouwen. Overkoepelende thema’s in de workshops zijn agressie, traumaverwerking, assertiviteits- en weerbaarheidstrainingen en seksuele voorlichting. Ook vinden we het belangrijk dat kinderen hun talenten ontdekken en ontwikkelen, zodat ze meer zelfredzaam en zelfverzekerd  worden en deze talenten hopelijk kunnen gebruiken bij het opbouwen van een goede toekomst. Cruciaal voor ons is dat kinderen leren om trots te zijn op zichzelf en op wat ze hebben bereikt.

Lokale realiteit en duurzaamheid

Wij zijn ervan overtuigd dat ontwikkelingshulp moet komen vanuit, en in samenwerking met, de lokale bevolking. Om deze reden is er eerst veel gesproken met mensen uit Cochabamba, om erachter te komen wat voor hulp het hardst nodig was, en werken wij uitsluitend met lokale docenten. Zij staan dicht bij de jongeren en hebben een goede kijk op de manier van werken die het best aansluit op de situatie. Ook vinden we het belangrijk om duurzaam te werk te gaan, en de kinderen vaardigheden te leren waar ze de rest van hun leven iets aan hebben, zonder op lange termijn afhankelijk te maken van onze hulp.

Samenwerking met lokale projecten

Ook werken wij veel samen met andere, veelal lokale, projecten. Deze bieden kinderen en jongeren basishulp zoals onderdak en scholing, maar hebben geen tijd, geld of expertise voor sociaal-emotionele hulpverlening. Deze hulp bieden wij als aanvulling, en door deze samenwerking kunnen we de jongeren een beter, completer hulppakket bieden waarmee ze meer kansen krijgen om echt iets van hun leven te maken.

Inschrijven nieuwsbrief
Via onderstaande link kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief komt ongeveer één keer per kwartaal uit. Hierin vertellen we over de activiteiten die er zijn ondernomen in Cochabamba, wat de nieuwste ontwikkelingen zijn en hoe het gaat met het project.

E-mail: