Wie zijn wij?

Casa de la Alegría draait bijna volledig op vrijwilligers. Alleen de coördinator en docenten in Cochabamba ontvangen een salaris, dat uiteraard gebaseerd is op lokale Boliviaanse normen. Verder zet iedereen zich belangeloos in voor de stichting. Dit geldt zowel voor de mensen die af en toe iets voor de stichting doen, als voor onze vaste vrijwilligers. Met hen kun je hieronder nader kennis maken. Mocht je interesse hebben om je ook in te zetten voor onze stichting, kijk dan hier. Alle hulp is welkom, en wij zijn al onze vrijwilligers, van klein tot groot, enorm dankbaar voor hun inzet!

Laurie - Coördinator Cochabamba & trainer

Laurie – Oprichtster en coördinator

Miranda

Miranda – Coördinator Cochabamba

Walter

Walter – Docent

Sonia

Sonia – Docente

Guelly

Guelly – Docente

Sarai

Sarai – Observeerder Cochabamba

Carolene

Carolene – Voorzitter bestuur & vaktherapeut

Karlijn

Karlijn – Adviseur, inhoudelijk bestuurslid en vaktherapeut

Sabine

Sabine – Secretaris, inhoudelijk bestuurslid en vaktherapeut

Kaatje – Inhoudelijk bestuurslid

Kaatje – Inhoudelijk bestuurslid en vaktherapeut

UB 2016 portretten

Sita – Penningmeester

Saar

Saar – Coördinator Nederland

Anne

Anne – Coördinator Nederland

Carolien

Carolien – Redacteur

bmd

Hilde – Redacteur

Kim

Kim – Redacteur

Marthe

Marthe – Redacteur

ton van den born in 2016 klein

Ton – Redacteur

Estrid

Estrid – Coach en adviseur

Cédric

Cédric – Website

Caroline - Website

Caroline – Website

Lajla en Rob

Lajla – Webshop

Lajla en Rob

Rob – Webshop

Loulou

Loulou – Adviseur en promotie

elsewietske

Elsewietske – Promotie

Laurie – Coördinator Cochabamba en trainer

Laurie_150pxDe oprichter van Casa de la Alegría, Laurie IJzerman, leidt de stichting vanaf 2012 vanuit Cochabamba. Laurie studeerde Docent Drama in Eindhoven en rondde hierna haar studie Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie in Leiden af. Voor de Master Latijns-Amerika Studies onderzocht ze microkrediet en sociale relaties in Cochabamba. Na het afronden van haar masterscriptie voelde de antropologe zich gesterkt om met de jonge inwoners van Cochabamba samen te werken aan een betere toekomst. Uit haar ervaring als onderzoeker, liefde voor Latijns-Amerika en vriendschapsrelaties met de bevolking van Cochabamba, ontstond het idee voor Casa de la Alegría!   In het bestuur is Laurie de motor. Haar sterke band met de doelgroep en haar ideeën over de bijdrage van de stichting zijn de drijfveren van Casa de la Alegría. Terug naar boven

Miranda – Coördinator Cochabamba

Miranda “Volg een droom uit je hart. Dan heb je energie. Dan ben je geïnspireerd en gemotiveerd.”   Als jong meisje was Miranda Knoeff al geïnteresseerd in ontwikkelingssamenwerking. Ze had een sterke behoefte om een verschil te maken voor mensen die het hard nodig hebben. Vanuit die drive om op te komen voor kwetsbare bevolkingsgroepen heeft zij, na een jaar Creatieve Therapie gestudeerd te hebben, zich in de studie Sociaal Juridische Dienstverlening verdiept in het werken in een internationale omgeving en mensenrechten. In Nederland en België was Miranda werkzaam als juridisch medewerker. Hier haalde zij echter geen voldoening uit en wilde meer uit het leven halen. In de zomer van 2017 heeft zij dan ook het roer omgegooid om zich te richten op zaken die haar meer voldoening gaven. Toen de vacature voor Coördinator bij de Stichting Casa de la Alegria voorbij kwam, zag zij haar kans en heeft zonder twijfel haar hart gevolgd en de organisatie aangeschreven. Een maand later zat zij in het vliegtuig naar Cochabamba, waar zij nu voor onbepaalde tijd haar kwaliteiten als coördinator inzet voor de Stichting en de kinderen en jongeren in Cochabamba. Terug naar boven

Walter – Docent

WalterWalter Daniel Casazola Dávila komt uit de mooiste en hoogste stad in Latijns-Amerika: “Potosi”. Sinds 2008 is hij gevestigd in Cochabamba. Sinds 2010 is Walter aan het werk op het gebied van alternatief onderwijs, met kinderen en jongeren uit risicosituaties. Daar werkt hij aan versterking van hun vaardigheden en capaciteiten. Alternatief onderwijs, kunst en speelse pedagogie zijn de belangrijkste instrumenten die hij inzet binnen het werken met kinderen en adolescenten. Waarom heeft Walter besloten om zich te concentreren op het werken met kinderen en adolescenten? Om de eenvoudige reden dat hij graag werkt aan het versterken en ontwikkelen van persoonlijkheid bij kinderen en tieners. In eerste instantie ziet hij dit als doel an sich, echter met het verstrijken van de tijd kon hij het niet loslaten. Zijn doel is dan samen een zaadje te planten voor de toekomst, zodat ze de juiste beslissingen in hun leven zullen maken. Terug naar boven

Sonia – Docente

SoniaSonia Munguia Vega, afgestudeerd als psycholoog, deed haar bachelorstage in de kraamkliniek in Cochabamba, waar ze verschillende soorten casussen zelfstandig behandelde. Dit was de eerste keer dat ze werkte met tienermeiden, niet wetende dat ze later haar passie voor werken met kinderen en adolescenten zou ontdekken. Sonia is al vanaf jonge leeftijd gefascineerd door muziek, en later ook door beweging. Ze is uiteindelijk moderne dans gaan studeren in haar vrije tijd, en deze ervaring gaf haar de mogelijkheid om na te denken over manieren om het lichaam in te zetten om aan de geest te werken, door dans, theater, muziek en ander vormen van artistieke expressie. Op deze manier kwam ze te werken met groepen kinderen die theater en acrobatiek deden, maar Sonia vond haar werk daar te theoretisch. Toevallig kwam ze Casa de la Alegría tegen, waar ze de kans kreeg haar theoretische kennis uit te breiden, ontwikkelen en combineren met artistieke expressie, waardoor ze eindelijk vond wat ze al die tijd al zocht. Terug naar boven

Guelly – Docente

GuellyGuelly Eugenia Quiñones Escobar, uit Cochabamba, heeft psychologie gestudeerd en had al vanaf het begin van haar opleiding de droom om met kinderen en adolescenten te werken. Deze droom werd werkelijkheid toen ze van 2011 tot 2013 als docente werkte met kinderen in risicogroepen. Ze vond de baan geweldig, het zoeken naar verschillende manieren om de kinderen te onderwijzen met behulp van muziek en dans, en de individuele behoeften van elk kind daarin mee te nemen, dus bleef ze zich verder ontwikkelen door het behalen van diploma’s in het werken met kinderen met speciale behoeften, dit deed ze van 2015 tot 2017. Ze werkte ondertussen ook nog, waarbij ze kinderen met leerproblemen ondersteunde. In deze tijd ontdekte ze dat geduld, spelen met de kinderen en hen onderwijzen haar sterke kanten waren. Nu ze bij de stichting werkt wil ze graag nog meer leren, en alles wat ze weet in de praktijk brengen, om op deze manier samen met de kinderen en adolescenten te werken aan een betere toekomst. Terug naar boven

Sarai – Observeerder Cochabamba

Sarai Sarai Juliana Rey Perez is geboren in La Paz, Bolivia in 1994. Ze studeerde Sociale Communicatie, en heeft een grote interesse in educatie. Ze houdt van fotograferen en audiovisuele productie. Sarai werkt sinds 2018 met Casa de la Alegría, is enorm geïnspireerd door het werk dat de docenten met de kinderen doen, en gelooft dat met de inzet van het gehele team, de kinderen een veel betere toekomst tegemoet gaan.
Terug naar boven

Carolene – Voorzitter bestuur en vaktherapeut

CaroleneCarolene Pessies is sinds 2013 afgestudeerd muziektherapeute. Ze voelt zich gezegend dat zij in 2015/2016 een jaar lang als creatief therapeut aan de slag mocht bij Casa de la Alegría in Cochabamba. Naast het opdoen van een fantastische levens- en werkervaring, deelde zij tijdens deze periode haar kennis met de plaatselijke docenten. Op deze wijze leerden ze veel van elkaar en konden ze zodoende samen in Cochabamba de kinderen op een duurzame manier steunen. Tijdens haar studie heeft Carolene stage gelopen in een jeugdgevangenis waar ze veel ervaring heeft opgedaan met gedragsgestoorde, agressieve en getraumatiseerde jongeren. Voor haar bachelorthesis is ze drie maanden naar Zuid-Afrika gegaan om samen met een medestudent een draaiboek vol muzikale handvatten te ontwikkelen voor de leerkrachten van de Wijnfarms in Stellenbosch/Kaapstad, en hun te trainen. Ook heeft zij met veel plezier gewerkt met kinderen in de leeftijd van 2 tot 5 jaar met foetaal alcohol syndroom. Bij deze kinderen wordt de ontwikkeling bedreigd door alcoholmisbruik in de omgeving en/of door de gevolgen van prenataal alcoholgebruik. Na haar studie werkte Carolene op een school met speciaal onderwijs voor dove en doofstomme kinderen in de leeftijd van 6 tot 8 jaar. Hier leidde zij een groep van dertien kinderen in de namiddagopvang. De kinderen konden vaak niet communiceren via taal, waren soms gedragsgestoord en/of hadden leerproblematieken en handicaps. Nu werkt Carolene als muziektherapeute in een groot kinder- en jeugddorp in Duitsland en vindt het daarnaast ontzettend leuk om als inhoudelijk bestuurslid betrokken te blijven bij Casa de la Alegría. Terug naar boven

Karlijn – Adviseur, inhoudelijk bestuurslid en vaktherapeut

Foto Karlijn 2Van 2015 tot 2017 heeft Karlijn in Bolivia als creatief therapeut bij de Casa gewerkt. Tijdens het trainen van de docenten, het observeren van de lessen en het coördineren van het werk in Cochabamba, heeft ze haar hart verloren aan de stichting. Inmiddels helpt ze de stichting als adviseur creatieve therapie. “Wat vooral heel gaaf is om te zien, is hoe de kids gegroeid zijn. Wat ben ik trots op het werk dat we doen!” Terug naar boven

Sabine – Secretaris, inhoudelijk bestuurslid en vaktherapeut

SabineSabine Seijerlin is dans- en bewegingstherapeute en eigenaar van haar eigen praktijk ZieMij Amsterdam. Hierin biedt zij begeleiding, training en dans- en bewegingstherapie aan kinderen, jongeren en volwassenen. Het belangrijkste doel van ZieMij is dat cliënten hun eigen krachten leren ontdekken en benutten, zodat problemen afnemen en zij in staat worden gesteld om een gelukkiger leven te leiden. De basis voor haar passie voor dans- en bewegingstherapie ligt in haar loopbaan als professioneel danseres.   In 2013 heeft Sabine met veel plezier haar vakkennis over gedragen in Cochabamba. Na haar tijd in Bolivia wilde Sabine graag iets blijven betekenen voor de stichting, en is daarom net als Kaatje begonnen als inhoudelijk bestuurslid. Ook Sabine is gecertificeerd in de Rots en Water methode. Haar ervaringen in Bolivia zijn terug te lezen op onze blogpagina. Terug naar boven

Kaatje – Inhoudelijk bestuurslid en vaktherapeut

kaatjeKaatje Floren is sinds december 2012 actief als vrijwilliger bij Casa de la Alegria. De opleiding tot creatief dramatherapeute heeft zij in 2011 afgerond en ze werkt nu in de complexe zorg. Ervaring heeft zij opgedaan tijdens haar stage bij de kinder- en jeugd afdeling bij de GGZ en tijdens het begeleiden van jongerenvakanties. “Kinderen leren door te spelen, ieder kind is creatief. Zolang we het spelen niet verleren, zal de kwaliteit tot creatief denken ons sterk, ruimdenkend en trots maken”.   Deze passie voor het werken met kinderen en theater zette Kaatje ertoe om te besluiten in oktober 2013 naar Bolivia te gaan. Ze heeft hier voor 2,5e maand theaterlessen gegeven met een therapeutische grondslag, en met de docenten en coördinator gewerkt aan een steviger, meer therapeutisch onderlegd programma. Dit deed ze onder meer aan de hand van het Rots en Water programma, waarin ze gecertificeerd instructrice is. In de blog op de website heeft ze haar ervaringen over het werken met de kinderen in het mooie Bolivia beschreven. Na terugkomst in Nederland wilde Kaatje zich graag blijven inzetten voor de stichting, en gebruikt nu haar vakkennis en ervaring in Bolivia in haar functie als inhoudelijk bestuurslid. Terug naar boven

Sita – Penningmeester

UB 2016 portrettenSita Bhagwandin is geboren in Suriname. In Utrecht heeft zij Indologie gestudeerd. Haar hobby’s zijn yoga, Indiase klassieke zang en dans. Daarnaast vindt Sita het leuk om vrijwilligerswerk te doen in taken waar zij goed in is. Sinds september 2016 helpt zij de stichting met haar financiële administratie. Terug naar boven

Saar – Coördinator in Nederland

SaarToen Saar Ariel naar Brazilië verhuisde in 2015, is ze verliefd geworden op Zuid-Amerika. De culturen, de muziek, de prachtige natuur, de avonturen, alles kwam samen op één continent. Haar passie voor Zuid-Amerika werd versterkt na elk land wat ze bezocht. Door haar interesse in verschillende culturen is ze een master Cultural Psychology gaan doen. Hiernaast is ze ook toegewijd om kinderen in nood te helpen, in alle regio’s van de wereld. Tijdens haar master werkte ze mee aan een groot project om gevluchte kinderen in het Midden-Oosten te helpen, wat haar nog gemotiveerder maakte om in internationale ontwikkeling te blijven werken. Toen ze over Casa de la Alegría hoorde was ze meteen gefascineerd, en enthousiast over hoe de organisatie kinderen helpt door middel van creatieve therapie. Haar passies voor Zuid-Amerika, kinderen helpen, psychologie, en muziek worden gecombineerd in één organisatie, en ze wist meteen dat ze hier een onderdeel van uit wilde maken. Dit is waarom Saar nu de Nederlandse coordinator is van Casa!Terug naar boven

Anne – Coördinator in Nederland

Anne Anne van der Velde is vertaler Spaans voor Casa de la Alegría en sinds eind 2017 ook betrokken bij het coördineren van de vertaalopdrachten en promotieactiviteiten in Nederland.   Tijdens haar bachelor Taal en Communicatie aan de UvA maakte ze kennis met de Spaanse taal en cultuur, en was meteen verkocht. Een halfjaar studeren in Spanje maakte haar alleen maar enthousiaster. Vanwege haar grote interesse voor de dynamiek in communicatie tussen verschillende culturen, besloot ze de master Interculturele Communicatie – met specialisatie Spaans – te gaan doen. Tijdens haar master liep ze stage in Chili, waar ze samenwerkte met inheemse bevolkingsgroepen. De levensverhalen van de mensen die ze tijdens deze en andere reizen hoorde, maakten een grote indruk op haar en maakte haar vastbesloten zich in te zetten voor het onrecht in de wereld.   Het kan eigenlijk niet mooier dan dat ze zich nu in kan zetten voor Casa de la Alegría terwijl ze tegelijkertijd bezig mag zijn met haar grootste passie: het Spaans! Terug naar boven

Carolien – Redacteur

CarolienCarolien Jonker is sinds maart 2015 actief als vrijwilliger voor Casa de la Alegría. Tijdens haar studie heeft zij cursussen Spaans gevolgd, en in 2011 heeft ze een half jaar in Mexico gestudeerd. Daarna heeft ze nog door Midden-Amerika gereisd. Door deze fantastische ervaringen voelt ze zich verbonden met de Latijns-Amerikaanse taal en cultuur.   Carolien zocht al een tijdje naar een stichting waaraan ze zich als vrijwilliger wilde verbinden. Toen ze in aanraking kwam met Casa de la Alegría kon ze zich meteen identificeren met de doelstellingen van de stichting. Als vrijwilliger voor Casa de la Alegría houdt Carolien zich vooral bezig met redactionele taken. Terug naar boven

Hilde – Redacteur

bmdSinds Hilde Kema kan schrijven is dit haar favoriete uitingsvorm. Ze gebruikt tekst om allerlei ervaringen en gedachten onder woorden te brengen. Na haar studie Internationale Ontwikkelingsstudies, is ze een andere richting opgegaan. Echter bleef de behoefte om daarnaast iets concreets doen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Het is voor haar belangrijk om zich in te zetten voor haar medemens. Ze houdt zich binnen de stichting bezig met redactionele taken. Op deze manier kan ze, vanuit huis, bezig zijn met taal en zo betekenisvol zijn voor de jeugd in Bolivia: een fantastische combinatie! Terug naar boven

Kim – Redacteur

Foto Site KimKim de Oude is sinds begin 2013 actief als redacteur voor stichting Casa de la Alegría. Na haar studie Culturele Antropologie in Amsterdam en een master Medische Antropologie in Edinburgh wilde ze graag iets positiefs doen met alle kennis en ervaring die ze had opgedaan, en bij Casa de la Alegría kan ze haar passies voor antropologie, theater en taal ideaal combineren. Ook is dit voor haar een mooie kans om zich meer te verdiepen in Latijns-Amerika. Terug naar boven

Marthe – Redacteur

MartheEen taalliefhebster; literatuur, schrijven, vertalen… Vanaf het moment dat Marthe kon lezen, verloor ze haar hart aan de letterenwereld. Naast lezen was Marthe ook creatief bezig met het maken van tijdschriften, kranten en gedichten. Op de middelbare school werd de liefde voor Spaanstalige literatuur en poëzie ontstoken en laaide dit het intrinsieke vuurtje op om Spaans te gaan leren. Toen ze voor het eerst alleen op reis ging, naar Madrid, voelde Marthe zich vrijwel meteen thuis. Weer met beide voeten op de grond in Nederland, besloot ze de sprong te wagen en Romaanse Talen en Culturen te gaan studeren. Maar Marthe houdt het niet bij een enkele liefde voor de Spaanstalige letteren; ook (sociale) psychologie en hieraan gerelateerde onderwerpen prikkelen haar. In de master Interculturele Communicatie werd het huwelijk tussen deze passies gesloten. Huisje, boompje, beestje, of in Marthes geval: Casa de la Alegría, uitzicht om te schrijven/vertalen en Mimosa (la gata hermosa)! Terug naar boven

Ton – Redacteur

ton van den born in 2016 kleinTon van den Born is sinds december 2016 vrijwilliger voor Casa de la Alegría. Hij is een van de redacteuren. Ton is een enthousiast lezer, sporter en danser. Wat lezen betreft, laat hij zijn oog vooral vallen op literatuur: hij verslindt zeker een boek per week. Tijdens zijn studie aan Wageningen Universiteit liep hij stage in Spanje. Hij volgde later ook een tolk/vertaleropleiding Spaans en studeerde tevens journalistiek in Utrecht. Jarenlang schreef hij voor het Vakblad Groen Onderwijs. Leuk werk vond hij dat; hij nam interviews af op groene scholen over het hele land. Diezelfde periode nam Ton, onder andere samen met een Guatemalteekse universiteit, deel aan een project ter stimulering van het milieubewustzijn in het onderwijs daar. Nu is hij freelancer en schrijft hij niet alleen nog steeds regelmatig over groen onderwijs, maar ook over genderdiversiteit. Zo redigeert hij bijvoorbeeld content voor de website van Transgender Netwerk Nederland. Nu zou hij graag zijn journalistieke vaardigheden inzetten voor de mooie projecten van Casa de la Alegría. Terug naar boven

Estrid – Coach & adviseur

EstridEstrid startte als dramadocent op het MBO na haar opleiding. Vervolgens werd zij consulent theater en werkte in de Kunsteducatie. In 2006 switchte zij naar het vak van communicatie als trainer, coach en trainingsacteur. Educatie, creativiteit en persoonlijke groei zijn haar speerpunten. Na haar werk in zomervakanties op scholen in Tanzania en Zuid-Afrika kwam Casa de la Alegria in beeld. In de zomer van 2018 heeft zij in samenwerking met Laurie, het docententeam en de overige medewerkers hard gewerkt aan het professionaliseren van ieders persoonlijk leiderschap en effectieve samenwerking. Diepgang met humor combineren in het werken met haar doelgroepen typeert haar.Sinds dat moment noemt ze zichzelf ook humanitair freelancer. Diepgang met humor combineren in het werken met haar doelgroepen op weg naar persoonlijke groei, typeert haar. Terug naar boven

Cédric – Website

Cédric Terug naar boven

Caroline – Website

CarolineCaroline Gevaert is in september 2012 bij de stichting betrokken geraakt. Zij kwam in juni 2010 in Cochabamba wonen in verband met haar bachelorstage. Ze werd verliefd op het land en bleef, in plaats van drie maanden, uiteindelijk twee jaar. Hier ontmoette ze Laurie bij het opzetten van de stichting en raakte zo enthousiast dat ze besloot zich hier ook voor in te zetten. Caroline is verantwoordelijk voor het onderhouden van de website en web technisch gerelateerde zaken. Terug naar boven

Lajla – Handboek Rots en Water en Webshop

Lajla en Rob Het grootste deel (20 jaar) van haar werkzame leven heeft Lajla Kleine nachtdiensten gedraaid in instellingen voor verstandelijk gehandicapten. De laatste vijf jaar was zij werkzaam als planner en roostermaker. In december 2013 kwam ze via een site voor vrijwilligerswerk in contact met de Casa. Tijdens het eerste Skypegesprek vertelde Laurie haar meer over het programma Rots en Water, dat gebruikt wordt in Cochabamba, en vroeg ze of Lajla alle stukken (vertaald door verschillende vrijwilligers) wilde corrigeren, een woordenlijst wilde aanmaken voor een uniforme terminologie, originele foto’s erin wilde plakken enz. Op deze manier wordt een handboek opgebouwd dat gebruikt kan worden bij de lessen, maar ook om de docenten op te leiden. Dit is een leuke en vooral interessante klus.   Daarnaast gaat Lajla samen met haar partner Rob zorg dragen voor de webshop, en proberen zij zoveel mogelijk (cadeau)artikelen te verkopen aan huis, tijdens festiviteiten, benefieten en hopelijk eind november/begin december bij een supermarkt. Terug naar boven

Rob – Webshop/verkooppunt

Lajla en Rob In het voorjaar van 2014 kwam Rob via Lajla in contact met de Casa. De combinatie van daadwerkelijk iets kunnen betekenen voor de sociaal emotioneel verwaarloosde kinderen in Cochabamba en de verdieping in de Boliviaanse cultuur staat hoog op zijn lijst. Hij hoopt dan ook samen met Lajla in 2015 het land te bezoeken. Hij zou graag de Boliviaanse indianen ontmoeten, en natuurlijk aan den lijve ondervinden hoe het dagelijkse leven gestalte krijgt met Laurie en de kinderen in Cochabamba.   In Rob zijn dagelijks (werkzame) leven spelen zorg, jeugdhulpverlening en onderwijs een grote rol, en middels zijn afgeronde opleiding tuintherapie hoopt hij in de toekomst sociaal emotioneel overbelaste jongeren weer in hun eigen kracht te laten opbloeien. Terug naar boven

Loulou – Adviseur creatieve therapie en promotie

Loulou Loulou Baudoin is muziektherapeute en heeft in 2016 stage gelopen bij Casa de la Alegría in het kader van de minor International Sustainable Development Cooperation, waarvoor zij in een ontwikkelingsland een actie-onderzoek moest doen met een duurzaam resultaat. Haar liefde voor de Spaanse taal had ze eerder al ontdekt, dus de kans om naar Bolivia te gaan werd een gemakkelijke keuze. Voor de stichting heeft zij tijdens haar stage het Libro de metas en het Libro de ejercicios geschreven. In het Libro de metas (doelenboek) staan de doelen waaraan met de kinderen in de projecten wordt gewerkt. Daarnaast bevat het boek alle informatie over wat vaktherapie is. In dit boek wordt duidelijk hoe is om therapeut te zijn en waar je mee moet houden. Daarnaast zijn er verschillende problematieken beschreven waar de kinderen mogelijk mee kampen. Het Libro de ejercicios (oefeningenboek) bevat ruim 75 werkvormen/oefeningen die in een vast format zijn uitgeschreven. Bij elke oefening staan de doelen vermeld, een speluitleg, de benodigdheden en vragen voor de evaluatie na afloop van de oefening. Ook is er een lijst toegevoegd waarin de oefeningen per doel gesorteerd staan. Het is nu een makkie voor de docenten om hun lessen doelgericht voor te bereiden! Tegenwoordig zet Loulou zich in als adviseur en helpt zij bij promotieactiviteiten. Terug naar boven

Elsewietske – Promotie

elsewietskeElsewietske Biever (Else) doet promotie voor Juntucha in Nederland. Haar belangstelling voor Zuid-Amerika is ontstaan tijdens de studie Spaanse taal- en letterkunde in Leiden. Na een periode van lesgeven en vertalen, is zij lange tijd actief geweest als adviseur en accountmanager e-learning. De ervaring in dat vak – en binnen het speelveld van het Hoger Onderwijs – is een nuttige basis voor de promotie van Juntucha. Sinds eind 2016 zet Else zich met veel plezier voor Juntucha in: promotieteksten schrijven, maar vooral ook contactpersonen zoeken en benaderen, zoals buitenlandcoördinatoren en taaldocenten, die het verhaal van Juntucha verder willen verspreiden. Terug naar boven

Overige vrijwilligers

Gelukkig hebben wij ook een hoop mensen die zich, hoewel ze geen vaste functie bij de stichting (meer) hebben, toch regelmatig voor ons inzetten, bijvoorbeeld bij benefieten. We zijn deze mensen uiteraard ontzettend dankbaar, en willen ze bij deze toch even in het zonnetje zetten. Ook hebben we een klein leger aan mensen die ons helpen met vertalen. Het gaat hierbij voornamelijk om boeken, artikelen en andere teksten over creatieve therapie die we graag willen gebruiken in onze programma’s, maar die niet beschikbaar zijn in het Spaans. We zijn deze mensen enorm dankbaar dat ze ons willen helpen bij het vertalen van deze documenten, zodat we ze kunnen bespreken met onze docenten in Cochabamba, en ze in kunnen zetten voor onze programma’s. Dus bij deze: Elisabeth Verbeeck, Nanette Balkema, Tatiana Togni, Mariëlle Moonen, Pauline van der Valk, Angela Andrea Salinas, Anne Heijdra, Annelieke Baardslag, Sasha Ayoub, Marieke Baron, Carmen Monterosso Rivas, Mercedes Arellano, Anne van der Velde, Sharmaine Bartelen, Katharina Krusselmann, Stevia Jamen, Bernadette Iseli, Leendert Stam, Joris Vermeulen, Joana Gomes Neto, Sami Cameron Donoghue, Frances Morris, Hilmar Zonneveld, Joaquin Morando-Zamba, Nienke Jansen, Iris Bos en Cristina Martinez, ontzettend bedankt! Terug naar boven