Projecten

Wij hebben momenteel een aantal lopende projecten, waarbinnen we intensief samenwerken met andere organisaties. In veel gevallen verzorgen wij hierbij een aanvulling op de basiszorg die deze organisaties bieden. Zo bieden zij de jongeren eten, onderdak en soms ook onderwijs, maar hebben ze geen tijd, geld of expertise om ook te zorgen voor psychologische ondersteuning. Wij bieden deze ondersteuning door middel van workshops in theater, muziek, dans en/of kunst, en samen kunnen we zo een completer hulppakket bieden.

Casa de la Amistad

Een van de projecten vind plaats in het centrum van de stad, waar we werken met kinderen die in de gevangenis wonen. Sommige van deze kinderen zitten zelf vast, een ander deel woont daar omdat hun moeder vast zit en de kinderen bij hun moeder in de gevangenis wonen, iets dat in Bolivia heel normaal is. Overdag worden de kinderen opgevangen door Casa de la Amistad (in het Spaans), een dagopvang waar ze eten en onderwijs krijgen. Wij vullen deze hulp aan door aandacht te besteden aan agressie en huiselijk geweld, onderwerpen waar deze kinderen veel mee te maken hebben. We leren ze inzien dat het anders kan, dat gedrag impact heeft op de situatie, en leren ze vaardigheden om beter met deze situaties om te gaan. Ook werken we met de moeders, die bijvoorbeeld vastzitten omdat ze hun man hebben vermoord na jarenlange mishandelingen, en leren ze vaardigheden die ze na vrijlating door kunnen geven aan hun (andere) kinderen. Op deze manier willen we hulp verder laten reiken dan alleen de mensen waarmee we werken. In een later stadium willen we ook graag meer aandacht gaan besteden aan seksuele voorlichting; een aantal tienermeiden is al moeder, en seksueel geweld is aan de orde van de dag. Wij willen de jongeren meer bewust maken van hun eigen grenzen, en grenzen van anderen.

Buena Vista

Dit project is gericht op jongeren in de leeftijdscategorie 8-18 in het zuiden van de stad, waar de armoede het grootst is. Veel van hen zitten in het (kleine) criminele circuit, verkopen kauwgom of gestolen goederen, en zijn verslaafd aan drugs (lijm). Wij werken samen met Atiy, die de jongeren onderwijs en medische hulp aanbiedt, maar niet volledig in staat zijn ook aandacht te besteden aan psychische hulpverlening. Wij vullen deze in door met de jongeren te werken aan de sociaal-emotionele vaardigheden die ze nodig hebben om meer zelfredzaam te worden, en ook aan traumaverwerking, assertiviteit, weerbaarheid en het ontwikkelen van een beter zelfbeeld. We hebben een intensief programma, en werken door middel van individuele- en groepsoefeningen, improvisaties en andere theatertechnieken aan onze doelen. Ook werken we aan het ontdekken en ontwikkelen van hun interesses en talenten.

Tijdelijke groepen

Verder werken we ook regelmatig met tijdelijke groepen, dit komt vooral veel voor in de zomervakanties, als de kinderen geen school hebben en veel op straat zwerven. Een voordeel van een aantal van deze projecten is dat we betaald worden om de workshops te geven. Dit geld gebruiken we vervolgens om onze programma’s nog verder te ontwikkelen. De verschillende projecten hebben verschillende doelen, sommige zijn erop gericht de kinderen van de straat te houden, andere willen kinderen in aanraking laten komen met theater, en weer andere willen in korte tijd een (sub)doel bereiken, door de kinderen bijvoorbeeld wat praktische vaardigheden mee te geven.  Deze projecten hebben uiteraard een hele andere insteek dan onze langdurige projecten, en de doelen en verwachtingen zijn dan ook heel anders.

Resultaten

Omdat wij werken met sociaal-emotionele ontwikkeling hebben we vaak niet te maken met snel en makkelijk meetbare resultaten, maar met langdurige processen die verschillen van kind tot kind. We houden van alle kinderen een dossier bij, waarin de docenten alle vorderingen en gebeurtenissen noteren.
 
In grote lijnen kunnen we concluderen dat bij sommige thema’s, zoals talentontwikkeling, microsociale capaciteiten (leren luisteren, elkaar respecteren, complimenten geven) en macrosociale capaciteiten (leren samenwerken, vertrouwen en initiatief nemen), snellere en duidelijkere vooruitgang te zien is dan bij andere thema’s. Echter ook hier zijn grote verschillen binnen de groep te zien. Een voorbeeld hiervan zien we bij de microsociale capaciteiten, die de meisjes veel sneller oppikken dan de jongens. De thema’s die te maken hebben met gevoelens, grenzen en assertiviteit vragen veel meer tijd en individuele aandacht. Dit zijn langdurige processen die gepaard gaan met ups en downs, en die per kind heel verschillend zijn. Ondanks dit lagere tempo zien we inmiddels bij alle kinderen verbetering; zelfs de kinderen die amper durfden te vertellen hoe ze heetten, kunnen inmiddels vertellen wat ze in het weekend hebben gedaan. Hoewel dit niet veel lijkt, is dit voor hen een enorme overwinning.
 
Ondanks dat we te maken hebben met langdurige processen zonder snelle resultaten zijn we van mening dat deze manier van aanpak cruciaal is om blijvende resultaten te behalen. We leren kinderen vaardigheden waar ze de rest van hun leven iets aan hebben, en die ze ook kunnen doorgeven aan hun eigen kinderen. Dit is voor ons van groter belang dan snelle resultaten.

Inschrijven nieuwsbrief
Via onderstaande link kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief komt ongeveer één keer per kwartaal uit. Hierin vertellen we over de activiteiten die er zijn ondernomen in Cochabamba, wat de nieuwste ontwikkelingen zijn en hoe het gaat met het project.

E-mail: